پوستر فیلم  پابلو

پابلو

Pablo

سریالانگلیسی
.3دقیقه
انیمیشن سریالی «پابلو» داستان پسری اوتیستی است که نقاشی حیوانات را می کشد تا به او کمک کنند از پس چالش های روزانه اش بر بیاید.
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال پابلو

 سریال پابلو
 سریال پابلو
 سریال پابلو
 سریال پابلو
 سریال پابلو

عوامل سازنده سریال پابلو

David McGrath
Grainne McGuinness

درباره سریال پابلو

انیمیشن سریالی «پابلو» داستان پسری اوتیستی است که نقاشی حیوانات را می کشد تا به او کمک کنند از پس چالش های روزانه اش بر بیاید.