ناموجود

بابل ارض موعودBabel Arze Mowud

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بابل ارض موعود

کارگردان: رحیم مرتضی وند

محصولایران
در این فیلم تاریخ سرزمین بابل از باستان تا دوره صدام و در دوران جنگ و پس از آن مورد بررسی قرار گرفته و همچنین وارد حوزه سیاست شده و به معرفی "مقتدا صدر" ، "نوری المالکی" و "ایاد علاوی" می پردازد و در بخش هنر با کارگردانان معاصر صحبت کرده و سراغ روزنامه نگاران می رود و به میان قوم های مختلف رفته و سعی در شناخت ابعاد همه جانبه بغداد کنونی دارد...
رحیم مرتضی وند
فیلم‌های پیشنهادی