ناموجود

سفر غریبSafar Gharib

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  سفر غریب

کارگردان: ایرج صغیری

محصولایران
در روزهای پس از بهمن 1357 چند تن از وابستگان نظام سلطنتی، که قصد دارند از راه دریا فرار کنند، ناخدای لنجی را با پرداخت پول راضی به همکاری می کنند. در طول راه جاشوها به مسافران شک می کنند و سرانجام درگیریهایی میان آنها رخ می دهد همه سرنشینان به جز یک جاشو و یک مسافر کشته می شوند...
فیلم‌های پیشنهادی