پوستر فیلم  لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی

لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و16دقیقه
در انیمیشن «لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی» پس از ورود شخصیتی شرور به نام «برینیاک» به سیاره زمین، برنامه‌ ای پنهانی برای نابودی سیاره آغاز می‌ شود. با این حال، مقاومت قهرمانان لیگ عدالت باعث می‌ شود تا نبردی سخت بین دو طرف شکل بگیرد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی

Rick Morales
Brandon Vietti
James Krieg
Tim Kelly
Craig Paulsen

خلاصه محتوا

در انیمیشن «لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی» پس از ورود شخصیتی شرور به نام «برینیاک» به سیاره زمین، برنامه‌ ای پنهانی برای نابودی سیاره آغاز می‌ شود. با این حال، مقاومت قهرمانان لیگ عدالت باعث می‌ شود تا نبردی سخت بین دو طرف شکل بگیرد.