پوستر فیلم  لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی

لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی

Lego DC Comics Super Heroes: Justice League - Cosmic Clash

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و16دقیقه
در انیمیشن «لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی» پس از ورود شخصیتی شرور به نام «برینیاک» به سیاره زمین، برنامه‌ ای پنهانی برای نابودی سیاره آغاز می‌ شود. با ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی

 انیمیشن لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی
 انیمیشن لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی
 انیمیشن لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی
 انیمیشن لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی
 انیمیشن لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی

عوامل سازنده انیمیشن لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی

Rick Morales
Brandon Vietti
James Krieg
Tim Kelly
Craig Paulsen

درباره انیمیشن لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی

در انیمیشن «لگو لیگ عدالت: برخورد کیهانی» پس از ورود شخصیتی شرور به نام «برینیاک» به سیاره زمین، برنامه‌ ای پنهانی برای نابودی سیاره آغاز می‌ شود. با این حال، مقاومت قهرمانان لیگ عدالت باعث می‌ شود تا نبردی سخت بین دو طرف شکل بگیرد.