پوستر فیلم  سرگیجه

سرگیجه

.1ساعت و52دقیقه
فیلم «سرگیجه» ماجرای «اسکاتی فرگوسن» ، پلیسی است که در جریان یک تعقیب و گریز، به دلیل سرگیجه نمی‌ تواند مأموریتش را درست انجام دهد و در نتیجه بازنشسته می‌ شود. رفیق قدیمی اش از او می‌ خواهد مراقب همسرش «مادلن نوواک» باشد که اخیراً رفتارش عجیب و غریب شده‌ است. «اسکاتی» وارد ماجرایی پر رمز و راز می‌ شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سرگیجه

Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock
Bernard Herrmann
George Tomasini

خلاصه محتوا

فیلم «سرگیجه» ماجرای «اسکاتی فرگوسن» ، پلیسی است که در جریان یک تعقیب و گریز، به دلیل سرگیجه نمی‌ تواند مأموریتش را درست انجام دهد و در نتیجه بازنشسته می‌ شود. رفیق قدیمی اش از او می‌ خواهد مراقب همسرش «مادلن نوواک» باشد که اخیراً رفتارش عجیب و غریب شده‌ است. «اسکاتی» وارد ماجرایی پر رمز و راز می‌ شود.