ساعت شلوغی

Rush Hour

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ساعت شلوغی

کارگردان: Brett Ratner

محصولآمریکا
فیلم «ساعت شلوغی» داستان دو مامور پلیس است که کوچکترین نقطه اشتراکی ندارند ولی مجبورند با همکاری یک دیگر دختر سفیر را که دزدیده شده به پدرش برگردانند.

عوامل سازنده فیلم ساعت شلوغی

Ross LaMannaJim Kouf
Lalo Schifrin
Mark Helfrich