سه بیگانه
بستن
پوستر فیلم  سه بیگانه

سه بیگانه

فیلمایرانی
.1ساعت و35دقیقه
فیلم «سه بیگانه» داستان سه مأمور خارجی است که برای انجام عملیاتی با یک نقشه دقیق و از پیش تعیین شده وارد «ایران» می‌ شوند اما از لحظه ورود با شرایط ویژه‌ ای روبرو می‌ شوند که برنامه‌ هایشان را به هم می‌ ریزد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سه بیگانه

خلاصه محتوا

فیلم «سه بیگانه» داستان سه مأمور خارجی است که برای انجام عملیاتی با یک نقشه دقیق و از پیش تعیین شده وارد «ایران» می‌ شوند اما از لحظه ورود با شرایط ویژه‌ ای روبرو می‌ شوند که برنامه‌ هایشان را به هم می‌ ریزد.