سه بیگانه
بستن

سه بیگانهSe Biganeh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سه بیگانه
پیش نمایش

کارگردان: مهدی مظلومی

محصولایران
فیلم «سه بیگانه» داستان سه مأمور خارجی است که برای انجام عملیاتی با یک نقشه دقیق و از پیش تعیین شده وارد «ایران» می‌ شوند اما از لحظه ورود با شرایط ویژه‌ ای روبرو می‌ شوند که برنامه‌ هایشان را به هم می‌ ریزد.