تارا و تب توت فرنگیTara And Strawberry Fever

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تارا و تب توت فرنگی

کارگردان: سعید سهیلی

محصولایران
فیلم «تارا و تب توت فرنگی» که داستان «تارا» با اصرار همسر رزمنده اش «فرهاد»، به مناسبت انتشار اولین کتابش «تب توت فرنگی» از همه کسانی که نامشان در این کتاب برگرفته از خاط...