پوستر فیلم  تارا و تب توت فرنگی

تارا و تب توت فرنگی

فیلمایرانی
.1ساعت و45دقیقه
فیلم «تارا و تب توت فرنگی» که داستان «تارا» با اصرار همسر رزمنده اش «فرهاد»، به مناسبت انتشار اولین کتابش «تب توت فرنگی» از همه کسانی که نامشان در این کتاب برگرفته از خاطرات واقعی تارا آمده، دعوت می کند تا با هم جشن بگیرند.

عوامل سازنده فیلم تارا و تب توت فرنگی

خلاصه محتوا

فیلم «تارا و تب توت فرنگی» که داستان «تارا» با اصرار همسر رزمنده اش «فرهاد»، به مناسبت انتشار اولین کتابش «تب توت فرنگی» از همه کسانی که نامشان در این کتاب برگرفته از خاطرات واقعی تارا آمده، دعوت می کند تا با هم جشن بگیرند.