ناموجود

چند کیلو خرما برای مراسم تدفینA Few Kilos of Dates for a Funeral

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چند کیلو خرما برای مراسم تدفین

کارگردان: سامان سالور

محصولایران
صدری و یدی، کارگران پمپ بنزینی قدیمی اند که به علت عوض شدن مسیر جاده اصلی، چندی است که متروک مانده...
فیلم‌های پیشنهادی