ناموجود

نیمه گمشدهNimeh Gomshodeh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  نیمه گمشده

کارگردان: محمدعلی آهنگر

محصولایران
راحیل که نگران حال نامزدش علی است، بی خبر نزد علی به جبهه می رود. علی از راحیل می خواهد که به خانه برگردد اما او قبول نمی کند و تصمیم می گیرد که در خانه پدری خود در آبادان بماند. علی فکر می کند که باید فقط به جنگ فکر کند...
فیلم‌های پیشنهادی