سیزده یار اوشنOceans Thirteen

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سیزده یار اوشن

کارگردان: Steven Soderbergh

محصولآمریکا
فیلم «سیزده یار اوشن» در ادامه ماجرای سرقت های بزرگی است که در قسمت های قبل رخ دادند. این بار یاران اوشن در کنار هم جمع می شوند تا با سرقت از «ویلی بنک» انتقام خود را از ...
Jerry Weintraub
David Holmes
Stephen Mirrione