جانی انگلیش

Johnny English

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جانی انگلیش

کارگردان: Peter Howitt

فیلم «جانی انگلیش» داستان یک کارمند معمولی در سازمان جاسوسی انگلیس به نام «جانی» است که پس از وقوع حادثه ای در این سازمان و از بین رفتن همه جاسوسان، باید به عنوان یک مامور ویژه ظاهر شود.

عوامل سازنده فیلم جانی انگلیش

Tim BevanFrederic Bovis
Neal PurvisRobert Wade
Edward Shearmur
Robin Sales