پوستر فیلم  جانی انگلیش

جانی انگلیش

Johnny English

.1ساعت و3دقیقه
فیلم «جانی انگلیش» داستان یک کارمند معمولی در سازمان جاسوسی انگلیس به نام «جانی» است که پس از وقوع حادثه ای در این سازمان و از بین رفتن همه جاسوسان، ب...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم جانی انگلیش

 فیلم جانی انگلیش
 فیلم جانی انگلیش
 فیلم جانی انگلیش
 فیلم جانی انگلیش
 فیلم جانی انگلیش

عوامل سازنده فیلم جانی انگلیش

Peter Howitt
Tim BevanFrederic Bovis
Neal PurvisRobert Wade
Edward Shearmur
Robin Sales

درباره فیلم جانی انگلیش

فیلم «جانی انگلیش» داستان یک کارمند معمولی در سازمان جاسوسی انگلیس به نام «جانی» است که پس از وقوع حادثه ای در این سازمان و از بین رفتن همه جاسوسان، باید به عنوان یک مامور ویژه ظاهر شود.