پوستر فیلم  تبعیض

تبعیض

Elysium

.1ساعت و35دقیقه
فیلم «تبعیض» داستان مردی بنام «مکس» است. در سال ۲۱۵۴ جایی که افراد ثروتمند در ایستگاه فضایی به نام بهشت زندگی می کنند و افراد عادی و فقیر روی زمینی پر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم تبعیض

 فیلم تبعیض
 فیلم تبعیض
 فیلم تبعیض
 فیلم تبعیض
 فیلم تبعیض

عوامل سازنده فیلم تبعیض

Neill Blomkamp
Neill Blomkamp
Ryan Amon
Julian ClarkeLee Smith

درباره فیلم تبعیض

فیلم «تبعیض» داستان مردی بنام «مکس» است. در سال ۲۱۵۴ جایی که افراد ثروتمند در ایستگاه فضایی به نام بهشت زندگی می کنند و افراد عادی و فقیر روی زمینی پر جمعیت و آلوده زندگی می کنند مکس تلاش می کند و ماموریتی را آغاز می کند که ممکن است عدالت و برابری را میان تمام انسان ها برقرار کند.