پوستر فیلم  هتل ترانسیلوانیا: هیولاهای خانگی

هتل ترانسیلوانیا: هیولاهای خانگی

انیمیشنآمریکایی
.5دقیقه
انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا: هیولاهای خانگی» داستان یک سگ بزرگ و بازیگوش است که از «دراک» می خواهد تا با او بازی کند، اما دراک مشغول انجام کارهای هتل است بنابراین سعی می کند تا یک دوست و همبازی برای او پیدا کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن هتل ترانسیلوانیا: هیولاهای خانگی

Jennifer KluskaDerek Drymon
Christian Roedel
Jennifer Kluska
mark mothersbaugh

خلاصه محتوا

انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا: هیولاهای خانگی» داستان یک سگ بزرگ و بازیگوش است که از «دراک» می خواهد تا با او بازی کند، اما دراک مشغول انجام کارهای هتل است بنابراین سعی می کند تا یک دوست و همبازی برای او پیدا کند.