پوستر فیلم  بیگانه های آشنا

بیگانه های آشنا

Familiar Aliens

مستندایرانی
.23دقیقه
مستند «بیگانه های آشنا» به بررسی «سیل سال 1398» در استان های لرستان و خوزستان پرداخته و تلاش دارد به سوالات مبهم و نقاط کور این حادثه و شبهات مطرح شده...

عوامل سازنده مستند بیگانه های آشنا

درباره مستند بیگانه های آشنا

مستند «بیگانه های آشنا» به بررسی «سیل سال 1398» در استان های لرستان و خوزستان پرداخته و تلاش دارد به سوالات مبهم و نقاط کور این حادثه و شبهات مطرح شده پیرامون این اتفاق بپردازد، هم چنین به گوشه ای از زحمات و تلاش های مادی و معنوی شهید حاج قاسم سلیمانی در رویداد سیل سال 1398 هم اشاره دارد.