پوستر فیلم  یکی میخواد باهات حرف بزنه

یکی میخواد باهات حرف بزنه

Yeki Mikhad Bahat Harf Bezane

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
در فیلم «یکی میخواد باهات حرف بزنه» یک سانحه رانندگی، «لیلا» را ناچار به رویارویی مجدد با گذشته اش می کند. او یک هفته فرصت دارد از شوهر سابق اش رضایت ...

عوامل سازنده فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنه

درباره فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنه

در فیلم «یکی میخواد باهات حرف بزنه» یک سانحه رانندگی، «لیلا» را ناچار به رویارویی مجدد با گذشته اش می کند. او یک هفته فرصت دارد از شوهر سابق اش رضایت بگیرد.