بانوی سردار

Banooye Sardar

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بانوی سردار

کارگردان: پرویز شیخ طادی

محصولایران
سریال «بانوی سردار» داستان بخشی از زندگی «بی بی مریم» سردار بختیاری است. نخستین بانوی سردار ایرانی که به مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت مرکزی «رضا شاه» پرداخته است. «بی بی مریم» با ایستادگی مقابل ظلم، عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و دربین رعایا محبوبیت پیدا کرد و با وحدت بخشیدن بین اقوام ترک ...

عوامل سازنده سریال بانوی سردار

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر