پوستر فیلم  بانوی سردار

بانوی سردار

Banooye Sardar

سریالایرانی
.37دقیقه
سریال «بانوی سردار» داستان بخشی از زندگی «بی بی مریم» سردار بختیاری است. نخستین بانوی سردار ایرانی که به مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت مرکزی «رضا ش...

تصاویر و جزییات سریال بانوی سردار

 سریال بانوی سردار
 سریال بانوی سردار
 سریال بانوی سردار
 سریال بانوی سردار
 سریال بانوی سردار

عوامل سازنده سریال بانوی سردار

درباره سریال بانوی سردار

سریال «بانوی سردار» داستان بخشی از زندگی «بی بی مریم» سردار بختیاری است. نخستین بانوی سردار ایرانی که به مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت مرکزی «رضا شاه» پرداخته است. «بی بی مریم» با ایستادگی مقابل ظلم، عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و دربین رعایا محبوبیت پیدا کرد و با وحدت بخشیدن بین اقوام ترک و لر، توانست مقابل نیروهای انگلیسی که از حمایت حکومت مرکزی برخوردار بودند، ایستادگی کند.