روایت انقلاب
بستن
پوستر فیلم  روایت انقلاب

روایت انقلاب

مستندایرانی
.20دقیقه
مستند «روایت انقلاب» ماجرای انتخاب حضرت «آیت‌ الله خامنه‌ای» به‌ عنوان رهبر انقلاب را روایت می کند. همچنین استعفای «آیت‌ الله منتظری» چگونگی پذیرفتن این استعفا توسط «امام خمینی (ره)» و بررسی آن در اجلاس مجلس خبرگان، اصل ولایت‌ فقیه و چگونگی ورود آن به قانون اساسی از جمله مباحثی است که در این مستند بررسی می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند روایت انقلاب

خلاصه محتوا

مستند «روایت انقلاب» ماجرای انتخاب حضرت «آیت‌ الله خامنه‌ای» به‌ عنوان رهبر انقلاب را روایت می کند. همچنین استعفای «آیت‌ الله منتظری» چگونگی پذیرفتن این استعفا توسط «امام خمینی (ره)» و بررسی آن در اجلاس مجلس خبرگان، اصل ولایت‌ فقیه و چگونگی ورود آن به قانون اساسی از جمله مباحثی است که در این مستند بررسی می شود.