پوستر فیلم  ولترون: محافظان کهکشان

ولترون: محافظان کهکشان

.1ساعت و7دقیقه
انیمیشن سریالی «ولترون: محافظان کهکشان» داستان پنج نوجوان است که تلاش می کنند طی نبرد سهمگینی که بین کهکشان ها به وقوع پیوسته در مقابل نیروهای شیطانی مقاومت کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال ولترون: محافظان کهکشان

Eugene LeeSteve Ahn
Benjamin Kaltenecker
Ania O'HareCymbre Walk

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «ولترون: محافظان کهکشان» داستان پنج نوجوان است که تلاش می کنند طی نبرد سهمگینی که بین کهکشان ها به وقوع پیوسته در مقابل نیروهای شیطانی مقاومت کنند.