فاصله شیشه ایGlass Distance

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فاصله شیشه ای
فیلم کوتاه فاصله شیشه ای روایت حال و احوال پرستاران و مدافعان سلامت در دوره کرونا را نشان می دهد.
مهدی تورانلو
مجتبی پارسا