پوستر فیلم  باخانمان

باخانمان

سریالایرانی
.57دقیقه
سریال «باخانمان» داستان جوانی به نام «مسعود» است که در آستانه ازدواج متوجه می ‌شود فرزند واقعی پدر و مادرش نیست و سعی می‌ کند خانواده اصلی خود را پیدا کند. او پس از مواجهه با پدر و مادر واقعی‌ اش متوجه می‌ شود که تفاوت آشکاری با خانواده کنونی ‌اش دارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال باخانمان

خلاصه محتوا

سریال «باخانمان» داستان جوانی به نام «مسعود» است که در آستانه ازدواج متوجه می ‌شود فرزند واقعی پدر و مادرش نیست و سعی می‌ کند خانواده اصلی خود را پیدا کند. او پس از مواجهه با پدر و مادر واقعی‌ اش متوجه می‌ شود که تفاوت آشکاری با خانواده کنونی ‌اش دارد.