پوستر فیلم  ذبح عظیم

ذبح عظیم

Great Sacrifice

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «ذبح عظیم» روایتی از آثار «حاج قاسم سلیمانی» در ابعاد مختلف که درون بطن جامعه به یادگار گذاشته است. نقطه عطف مستند آنجاست که این روایت‌ ها از زب...

تصاویر و جزییات مستند ذبح عظیم

 مستند ذبح عظیم
 مستند ذبح عظیم
 مستند ذبح عظیم
 مستند ذبح عظیم
 مستند ذبح عظیم

عوامل سازنده مستند ذبح عظیم

درباره مستند ذبح عظیم

مستند «ذبح عظیم» روایتی از آثار «حاج قاسم سلیمانی» در ابعاد مختلف که درون بطن جامعه به یادگار گذاشته است. نقطه عطف مستند آنجاست که این روایت‌ ها از زبان شخصیت‌ های فرهنگی و مذهبی بیان می‌ شود.