استردادGive Back

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  استرداد

کارگردان: علی غفاری

محصولایران
فیلم «استرداد» به غرامت جنگی می‌پردازد که قرار بود توسط انگلستان، امریکا و شوروی برای جنگ جهانی دوم به ایران داده شود و مربوط به مقطع زمانی ۱۳۳۲ است.