پوستر فیلم  استرداد

استرداد

Esterdad

فیلمایرانی
.1ساعت و38دقیقه
فیلم «استرداد» به غرامت جنگی می‌پردازد که قرار بود توسط انگلستان، امریکا و شوروی برای جنگ جهانی دوم به ایران داده شود و مربوط به مقطع زمانی ۱۳۳۲ است.

تصاویر و جزییات فیلم استرداد

 فیلم استرداد
 فیلم استرداد
 فیلم استرداد
 فیلم استرداد
 فیلم استرداد

عوامل سازنده فیلم استرداد

علی غفاری
ستار اوراکی

درباره فیلم استرداد

فیلم «استرداد» به غرامت جنگی می‌پردازد که قرار بود توسط انگلستان، امریکا و شوروی برای جنگ جهانی دوم به ایران داده شود و مربوط به مقطع زمانی ۱۳۳۲ است.