ناموجود

شاهین طلاییShahin Talai

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شاهین طلایی
سال ۱۳۵۷، چند بیگانه، در پی کشف مجسمه شاهین طلایی در یک معدن، ضمن به قتل رساندن نگهبان معدن، آن را به سرقت میبرند و چنین وانمود میکنند که مهندس معدن، علی مسبب حادثه پیش آمده است. امّا کارگران معدن و اهالی به مهندس اعتماد دارند و نتیجه ای در این خصوص عاید بیگانگان نمی شود. آنها بعداً ترتیبی می دهند که به هنگام حمل حقوق معوقه کارگران معدن توسط مهندس، مورد حمله قرار میگیرد، که این توطئه نیز با دخالت به موقع اهالی، خنثی و مجسمه به هنگام انتقال کشف و بیگانگان گرفتار و یا به قتل میرسند...
فیلم‌های پیشنهادی