پوستر فیلم  مامون

مامون

انیمیشنانگلیسی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «مامون» درباره مادری است که به همراه فرزند شیرخوار خود مجبور می شوند خانه های خود را ترک کنند.زیرا سایه های تاریک مرموز، نوری را که در آن وجود دارد می پوشاند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن مامون

Ben Steer
Tom Box
Matthew Wilcock

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «مامون» درباره مادری است که به همراه فرزند شیرخوار خود مجبور می شوند خانه های خود را ترک کنند.زیرا سایه های تاریک مرموز، نوری را که در آن وجود دارد می پوشاند.