پوستر فیلم  مامون

مامون

Mamoon

انیمیشنانگلیسی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «مامون» درباره مادری است که به همراه فرزند شیرخوار خود مجبور می شوند خانه های خود را ترک کنند.زیرا سایه های تاریک مرموز، نوری را که در آ...

تصاویر و جزییات انیمیشن مامون

 انیمیشن مامون
 انیمیشن مامون
 انیمیشن مامون
 انیمیشن مامون
 انیمیشن مامون

عوامل سازنده انیمیشن مامون

Ben Steer
Tom Box
Matthew Wilcock

درباره انیمیشن مامون

انیمیشن کوتاه «مامون» درباره مادری است که به همراه فرزند شیرخوار خود مجبور می شوند خانه های خود را ترک کنند.زیرا سایه های تاریک مرموز، نوری را که در آن وجود دارد می پوشاند.