پوستر فیلم  انفجار اطلاعات

انفجار اطلاعات

Information Explosion

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «انفجار اطلاعات» بازسازی یکی از آثار شهید «سید مرتضی آوینی» با همین نام است که با تصاویر زمان حال منطبق گردیده و بیش از همیشه صدق کلام این شهید ...

عوامل سازنده مستند انفجار اطلاعات

جواد عراقی
جواد عراقی
مسلم معصومی

درباره مستند انفجار اطلاعات

مستند «انفجار اطلاعات» بازسازی یکی از آثار شهید «سید مرتضی آوینی» با همین نام است که با تصاویر زمان حال منطبق گردیده و بیش از همیشه صدق کلام این شهید بزرگوار را درباره شیوه های تبلیغاتی دنیای غرب را نشان می دهد.