پوستر فیلم  کابوس

کابوس

Nitemare

انیمیشنآمریکایی
.5دقیقه
انیمیشن «کابوس» روایت پسر بچه ای است که به خاطر ترس از تاریکی داخل ذهنش به اجسام داخل اتاق جان می بخشد.

عوامل سازنده انیمیشن کابوس

John Lasseter
John Lasseter
John Lasseter
Michael Giaimo

درباره انیمیشن کابوس

انیمیشن «کابوس» روایت پسر بچه ای است که به خاطر ترس از تاریکی داخل ذهنش به اجسام داخل اتاق جان می بخشد.