کجا می‌روی آیدا؟

Quo vadis, Aida

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کجا می‌روی آیدا؟
99
فارسی
7.8
فیلم «کجا می‌روی آیدا؟» داستان زنی به نام «آیدا» مترجم سازمان ملل در شهر کوچک سربرنیتسا است. هنگامی که ارتش صربستان این شهر را به دست گرفت، خانواده وی در میان هزاران شهروندی قرار گرفت، که به دنبال پناهگاه در اردوگاه سازمان ملل هستند. «آیدا» به عنوان خودی در مذاکرات، به اطلاعاتی دسترسی دارد که باید آ...

عوامل سازنده فیلم کجا می‌روی آیدا؟

Jasmila Zbanic
Antoni Lazarkiewicz
Jaroslaw Kaminski