ناموجود

یک انتخابات طنزیم شدهYek Entekhabate Tanzim Shodeh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  یک انتخابات طنزیم شده
«یک انتخابات طنزیم شده» مستندی سیاسی است که در آن با نگاهی طنز، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ مرور می‌شود. این مستند، فضا و رویدادهای انتخاباتی سال گذشته را از دید طنزپردازان فعال در فضای انتخاباتی کشور مورد نقد قرار داده است. همچنین ضمن نقد چگونگی برگزاری انتخابات، انتقاداتی به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وارد می‌کند که آن اتفاقات را رقم زدند و موجب جدایی و تفرقه بین مردم شدند...
فیلم‌های پیشنهادی