پوستر فیلم  دادستان

دادستان

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «دادستان» روایتگر ماجرای زندگی چند دانشجو است که تحت تاثیر تحولات و شعار‌های سیاسی قرار دارند و به دنبال حقیقت هستند، اما در نهایت اسیر دروغ می ‌شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دادستان

خلاصه محتوا

سریال «دادستان» روایتگر ماجرای زندگی چند دانشجو است که تحت تاثیر تحولات و شعار‌های سیاسی قرار دارند و به دنبال حقیقت هستند، اما در نهایت اسیر دروغ می ‌شوند.