پوستر فیلم  دادستان

دادستان

Dadestan

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «دادستان» روایتگر ماجرای زندگی چند دانشجو است که تحت تاثیر تحولات و شعار‌های سیاسی قرار دارند و به دنبال حقیقت هستند، اما در نهایت اسیر دروغ می ...

تصاویر و جزییات سریال دادستان

 سریال دادستان
 سریال دادستان
 سریال دادستان
 سریال دادستان
 سریال دادستان

عوامل سازنده سریال دادستان

درباره سریال دادستان

سریال «دادستان» روایتگر ماجرای زندگی چند دانشجو است که تحت تاثیر تحولات و شعار‌های سیاسی قرار دارند و به دنبال حقیقت هستند، اما در نهایت اسیر دروغ می ‌شوند.