پوستر فیلم  داستان استریت

داستان استریت

.1ساعت و43دقیقه
فیلم «داستان استریت» داستان پیرمردی کهن سال است که بدلیل کهولت سن توانایی بینایی ضعیفی دارد و نمی تواند رانندگی کند. او وقتی می فهمد که برادرش مریض است برای ملاقات برادرش اقدام می کند و چون شرایط رانندگی را ندارد سفرش را با یک ماشین چمن زنی آغاز می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم داستان استریت

David Lynch
Neal EdelsteinMary Sweeney
John RoachMary Sweeney
Angelo Badalamenti
Mary Sweeney

خلاصه محتوا

فیلم «داستان استریت» داستان پیرمردی کهن سال است که بدلیل کهولت سن توانایی بینایی ضعیفی دارد و نمی تواند رانندگی کند. او وقتی می فهمد که برادرش مریض است برای ملاقات برادرش اقدام می کند و چون شرایط رانندگی را ندارد سفرش را با یک ماشین چمن زنی آغاز می کند.