ناموجود

بخاطر همه چیزFor Everything

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بخاطر همه چیز

کارگردان: رجب محمدین

محصولایران
صنوبر، به خاطر بیماری مادربزرگش و نیاز به عمل جراحی، به مقداری پول نیاز دارد که حتی فروش وسایل مختصر خانه شان هم این مقدار پول را تأمین نمی کند. زینت، سرپرست کارگاه تولیدی که صنوبر در آن کار می کند، به تشویق عالیه دوست صنوبر یکی دیگر از کارگران کارگاه، مقداری پول از صندوق برمی دارد...
فیلم‌های پیشنهادی