جنگ با پدربزرگ
بستن
پوستر فیلم  جنگ با پدربزرگ

جنگ با پدربزرگ

.1ساعت و33دقیقه
داستان فیلم «جنگ با پدربزرگ» در مورد پسری نوجوان به نام «پیتر» است که در شرایطی مجبور می شود اتاقش را با پدربزرگش شریک شود و همین موضوع باعث ناراحتی او شده است و تصمیم می گیرد با این کار مخالفت کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جنگ با پدربزرگ

Tim Hill
Phillip GlasserMarvin Peart
Tom J. AstleMatt Ember
Aaron Zigman

خلاصه محتوا

داستان فیلم «جنگ با پدربزرگ» در مورد پسری نوجوان به نام «پیتر» است که در شرایطی مجبور می شود اتاقش را با پدربزرگش شریک شود و همین موضوع باعث ناراحتی او شده است و تصمیم می گیرد با این کار مخالفت کند.