ناموجود

فرزانه فروتن ایران مدار ما: ایرج افشارIraj Afshar

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  فرزانه فروتن ایران مدار ما: ایرج افشار

محصولایران
مستند پرتره ای از استاد «ایرج افشار» محقق، مورخ و ایران شناس برجسته ایرانی است که یکی از خدمات او به فرهنگ ایران، برگزاری کنگره تحقیقات ایرانی است.
فیلم‌های پیشنهادی