پوستر فیلم  کیتبل

کیتبل

انیمیشنآمریکایی
.8دقیقه
انیمیشن کوتاه «کیتبل» در مورد یک گربه و سگ می باشد. گربه ای که بی خانمان است و سگی که به خیابان انداخته می شود. آن ها در محیطی عجیب با هم برخورد می کنند.

عوامل سازنده انیمیشن کیتبل

Rosana Sullivan
Kathryn Hendrickson
Rosana Sullivan
Andrew Jimenez
Katie Schaefer Bishop

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «کیتبل» در مورد یک گربه و سگ می باشد. گربه ای که بی خانمان است و سگی که به خیابان انداخته می شود. آن ها در محیطی عجیب با هم برخورد می کنند.