پوستر فیلم  کیتبول

کیتبول

Kitbull

انیمیشنآمریکایی
.8دقیقه
انیمیشن کوتاه «کیتبول» داستان یک بچه گربه ولگرد و بی خانمان و سگی است که از خانه طرد می شود. آن ها برای اولین بار با هم دوستی را تجربه می کنند.

عوامل سازنده انیمیشن کیتبول

Rosana Sullivan
Kathryn Hendrickson
Rosana Sullivan
Andrew Jimenez
Katie Schaefer Bishop

درباره انیمیشن کیتبول

انیمیشن کوتاه «کیتبول» داستان یک بچه گربه ولگرد و بی خانمان و سگی است که از خانه طرد می شود. آن ها برای اولین بار با هم دوستی را تجربه می کنند.