پوستر فیلم  استعداد

استعداد

.1ساعت و36دقیقه
فیلم «استعداد» داستان زندگی مرد مجردی به نام «فرانک» است که به تنهایی خواهر زاده با استعدادش «مری» را بزرگ می کند. «فرانک» طوری برنامه ریزی کرده که «مری» تحصیلات عادی داشته باشد، اما وقتی این دختر هفت ساله توانایی حل مسائل ریاضی پیشرفته را نشان می دهد، توجه مادر بزرگش «اولین» را جلب می کند که معتقد است این دختر باید تحت آموزش خاص قرار بگیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم استعداد

Marc Webb
Andy CohenKaren Lunder
Tom Flynn
Rob Simonsen
Bill Pankow

خلاصه محتوا

فیلم «استعداد» داستان زندگی مرد مجردی به نام «فرانک» است که به تنهایی خواهر زاده با استعدادش «مری» را بزرگ می کند. «فرانک» طوری برنامه ریزی کرده که «مری» تحصیلات عادی داشته باشد، اما وقتی این دختر هفت ساله توانایی حل مسائل ریاضی پیشرفته را نشان می دهد، توجه مادر بزرگش «اولین» را جلب می کند که معتقد است این دختر باید تحت آموزش خاص قرار بگیرد.