پوستر فیلم  پیشتازان فضا به سوی تاریکی

پیشتازان فضا به سوی تاریکی

.2ساعت و5دقیقه
در فیلم «پیشتازان فضا به سوی تاریکی» از خدمه سفینه «اینترپرایز» درخواست می شود سفر فضاییشان را تمام کنند. اما هنگامی که به خانه باز می گردند شاهد انفجاری عظیم می شوند که همه چیز را درهم می ریزد. کاپیتان «کرک» مأمور می شود که عامل این خرابی را که گویا یکی از خودی ها است، پیدا کند و در حین اینک ار درگیر ماجراهایی تازه می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم پیشتازان فضا به سوی تاریکی

عوامل سازنده فیلم پیشتازان فضا به سوی تاریکی

J.J. Abrams
J.J. AbramsBryan Burk
Michael Giacchino

خلاصه محتوا

در فیلم «پیشتازان فضا به سوی تاریکی» از خدمه سفینه «اینترپرایز» درخواست می شود سفر فضاییشان را تمام کنند. اما هنگامی که به خانه باز می گردند شاهد انفجاری عظیم می شوند که همه چیز را درهم می ریزد. کاپیتان «کرک» مأمور می شود که عامل این خرابی را که گویا یکی از خودی ها است، پیدا کند و در حین اینک ار درگیر ماجراهایی تازه می شود.