پیشتازان فضا به سوی تاریکی

Star Trek Into Darkness

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پیشتازان فضا به سوی تاریکی

کارگردان: J.J. Abrams

محصولآمریکا
در فیلم «پیشتازان فضا به سوی تاریکی» از خدمه سفینه «اینترپرایز» درخواست می شود سفر فضاییشان را تمام کنند. اما هنگامی که به خانه باز می گردند شاهد انفجاری عظیم می شوند که همه چیز را درهم می ریزد. کاپیتان «کرک» مأمور می شود که عامل این خرابی را که گویا یکی از خودی ها است، پیدا کند و در حین اینک ار درگ...

بازیگران فیلم پیشتازان فضا به سوی تاریکی

عوامل سازنده فیلم پیشتازان فضا به سوی تاریکی

J.J. AbramsBryan Burk
Michael Giacchino