پوستر فیلم  کاپیتان آمریکا 1: نخستین انتقام جو

کاپیتان آمریکا 1: نخستین انتقام جو

.1ساعت و57دقیقه
فیلم «کاپیتان آمریکا: اولین انتقام جو» داستان فردی به نام «استیو راجرز» است که در امتحان ورودی ارتش قبول نشده است، اما بعد از داوطلب شدن برای یک پروژه سری، تحت آزمایشی عجیب قرار می گیرد و از لحاظ قدرت بدنی تغییراتی می کند و به کاپیتان آمریکا تبدیل می شود. حالا او آماده مبارزه با گروهی تروریست است.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فیلم کاپیتان آمریکا 1: نخستین انتقام جو

عوامل سازنده فیلم کاپیتان آمریکا 1: نخستین انتقام جو

Joe Johnston
Kevin Feige
Alan Silvestri

خلاصه محتوا

فیلم «کاپیتان آمریکا: اولین انتقام جو» داستان فردی به نام «استیو راجرز» است که در امتحان ورودی ارتش قبول نشده است، اما بعد از داوطلب شدن برای یک پروژه سری، تحت آزمایشی عجیب قرار می گیرد و از لحاظ قدرت بدنی تغییراتی می کند و به کاپیتان آمریکا تبدیل می شود. حالا او آماده مبارزه با گروهی تروریست است.