پوستر فیلم  کلبه ای در مه

کلبه ای در مه

سریالایرانی
.49دقیقه
سریال«کلبه ای در مه» درباره زن و شوهری است به نام «نازبانو» و «برزوخان» که زندگی شان در ابتدای انقلاب اسلامی ایران دستخوش اتفاقات و حوادثی می شود. اتفاقی کوچک که باعث می شود، زندگی این زن و شوهر از مسیر اصلی آن منحرف شود
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال کلبه ای در مه

حسن لفافیان
سعید پروینی

خلاصه محتوا

سریال«کلبه ای در مه» درباره زن و شوهری است به نام «نازبانو» و «برزوخان» که زندگی شان در ابتدای انقلاب اسلامی ایران دستخوش اتفاقات و حوادثی می شود. اتفاقی کوچک که باعث می شود، زندگی این زن و شوهر از مسیر اصلی آن منحرف شود