بایکوتBoycott

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بایکوت

کارگردان: محسن مخملباف

محصولایران
فیلم «بایکوت» درباره شخصی سیاسی به نام «واله» است. او توسط نیروهای ساواک دستگیر شده و به زندان می افتد، لیکن در داخل زندان شروع به یاد آوری خاطرات خود در بیرون از زندان و...