پوستر فیلم  صبح آخرین روز

صبح آخرین روز

سریالایرانی
.41دقیقه
سریال «صبح آخرین روز» درباره زندگی «شهید مجید شهریاری» فیزیکدان و دانشمند هسته ای کشورمان است که در هشتم آذر ۱۳۸۹ توسط رژیم صهیونیستی و با همکاری اطلاعاتی منافقین در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید. داستان سریال از صبح روز ترور «شهید شهریاری» آغاز شده و به گذشته برمی گردد و ۴۶ سال زندگی او را روایت می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال صبح آخرین روز

خلاصه محتوا

سریال «صبح آخرین روز» درباره زندگی «شهید مجید شهریاری» فیزیکدان و دانشمند هسته ای کشورمان است که در هشتم آذر ۱۳۸۹ توسط رژیم صهیونیستی و با همکاری اطلاعاتی منافقین در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید. داستان سریال از صبح روز ترور «شهید شهریاری» آغاز شده و به گذشته برمی گردد و ۴۶ سال زندگی او را روایت می کند.