خیلی دور خیلی نزدیک

So Close, So Far

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خیلی دور خیلی نزدیک

محصولایران
فیلم «خیلی دور، خیلی نزدیک» داستان جراح برجسته مغز واعصاب به‌ نام دکتر «عالم» است که به‌ دلایل مختلفی پسرش را فراموش کرده است. وی به صورت اتفاقی در شب تولد پسرش از مریضی او که تومور مغزی است باخبر می‌ شود و به‌ دنبال پسر ستاره شناسش در کویر به راه می‌ افتد تا به او نزدیک شود.

عوامل سازنده فیلم خیلی دور خیلی نزدیک