پوستر فیلم  خیلی دور خیلی نزدیک

خیلی دور خیلی نزدیک

فیلمایرانی
.1ساعت و55دقیقه
فیلم «خیلی دور، خیلی نزدیک» داستان جراح برجسته مغز واعصاب به‌ نام دکتر «عالم» است که به‌ دلایل مختلفی پسرش را فراموش کرده است. وی به صورت اتفاقی در شب تولد پسرش از مریضی او که تومور مغزی است باخبر می‌ شود و به‌ دنبال پسر ستاره شناسش در کویر به راه می‌ افتد تا به او نزدیک شود.

عوامل سازنده فیلم خیلی دور خیلی نزدیک

خلاصه محتوا

فیلم «خیلی دور، خیلی نزدیک» داستان جراح برجسته مغز واعصاب به‌ نام دکتر «عالم» است که به‌ دلایل مختلفی پسرش را فراموش کرده است. وی به صورت اتفاقی در شب تولد پسرش از مریضی او که تومور مغزی است باخبر می‌ شود و به‌ دنبال پسر ستاره شناسش در کویر به راه می‌ افتد تا به او نزدیک شود.