پوستر فیلم  خیلی دور خیلی نزدیک

خیلی دور خیلی نزدیک

So Close, So Far

فیلمایرانی
.1ساعت و55دقیقه
فیلم «خیلی دور، خیلی نزدیک» داستان جراح برجسته مغز واعصاب به‌ نام دکتر «عالم» است که به‌ دلایل مختلفی پسرش را فراموش کرده است. وی به صورت اتفاقی در شب...

عوامل سازنده فیلم خیلی دور خیلی نزدیک

درباره فیلم خیلی دور خیلی نزدیک

فیلم «خیلی دور، خیلی نزدیک» داستان جراح برجسته مغز واعصاب به‌ نام دکتر «عالم» است که به‌ دلایل مختلفی پسرش را فراموش کرده است. وی به صورت اتفاقی در شب تولد پسرش از مریضی او که تومور مغزی است باخبر می‌ شود و به‌ دنبال پسر ستاره شناسش در کویر به راه می‌ افتد تا به او نزدیک شود.