بزرگترین نیروگاه جهانThe Largest Power Plant of the World

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بزرگترین نیروگاه جهان

کارگردان: Lord Armstrong

محصولانگلیس
42
فارسی
مستند «بزرگترین نیروگاه جهان» راویتی از تاریخچه تولید برق و معرفی اولین و بزرگترین نیروگاه برق در جهان است.