مصادره
بستن

مصادرهConfiscation

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مصادره
پیش نمایش

کارگردان: مهران احمدی

محصولایران
فیلم «مصادره» روایت «اسماعیل»، کارمند خرید ساواک است که هیچ اطلاعی از آن ندارد. اسماعیل تفریحش رفتن به کاباره و تماشای اجرای موسیقی یک گروه آمریکای لاتین و خرید بلیط بخت ...